Σύγχρονος χορός / Contemporary

Στη σχολή γίνονται μαθήματα σύγχρονου βασισμένα στο σύστημα Limon. Λειτουργούν τμήματα σύγχρονου χορού για τις μεγαλύτερες τάξεις, για παιδιά από 8 ετών και άνω, σε δύο ηλικιακά γκρουπ.

Για περισσότερες πληροφοριές επικοινωνήστε μαζί μας.

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com